PRIVACY POLICY

ข้อตกลงเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า (กรุณาทำความเข้าใจก่อนสั่งซื้อ)

*  เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นผลิตตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามา ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 

*  เนื่องจากสินค้าผลิตด้วยมือ (Handmade) ทุกชิ้น อาจทำให้เกิดความแตกต่างจากรูปสินค้าที่แสดงเล็กน้อย ทั้งนี้ การผลิตเราจะยึดแบบสินค้าตัวอย่างและผลิตออกมาให้ได้เหมือนที่สุด ดังนั้น ไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นในการขอคืนเงินได้

*  ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้า

กรณีขอเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากผิดขนาด สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าเฉพาะแบบเดียวกันเท่านั้นและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
(ยกเว้นการปรับความยาวและการปรับขนาดของแหวน) :  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับ ผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

*  กรณีสินค้ามีตำหนิ สามารถขอเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าและสินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ถูกใช้งาน โดยสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าในรูปแบบเดียวกัน ขนาดและสีเดียวกันเท่านั้น (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในกรณีนี้ทั้งหมด)

:  กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบอื่นที่ไม่ตรงกับรายละเอียดการสั่งเดิม (ไม่เหมือนกับสินค้าที่มีตำหนิ) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับทั้งหมด

*  กรณีสินค้าได้รับความเสียหายจากการสวมใส่ของลูกค้าเอง ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในทุกกรณี

*  กรณีที่เปลี่ยนสินค้าหรือผลิตสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้าไปแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่พอใจและเอาความแตกต่างของรูปแบบเล็กน้อยเพียง 1% มาเป็นประเด็นในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอีกนั้น ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าต้องการคืนสินค้าเพราะเปลี่ยนใจ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

*  เมื่อสินค้ามาถึง บริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าและดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต่อไป 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1)        สอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือฝากคำถามไว้ในเว็บไซต์ (Contact Us)

2)        หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว (เฉพาะกรณีผู้ขายอนุญาตให้เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้) สามารถติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อส่งคืนสินค้ามายังบริษัท :  กรณีส่งสินค้าคืนโดยไม่ทำการตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าก่อนล่วงหน้า อาจทำให้เกิดการล่าช้าได้

3)        กรุณาส่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับสินค้า
:  จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับนั้นอาจแตกต่างกันตามแต่ละกรณี จึงควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ กับทางบริษัทก่อน

Powered by MakeWebEasy.com