Q & A

General Questions

<บรรจุภัณฑ์่ของสินค้า BALLOON VINE>

*  จากรูปด้านบนเป็นบรรจุภัณฑ์เต็มรูปแบบออกแบบเฉพาะสำหรับ BALLOON VINE เท่านั้น
 
ประกอบด้วย
 
1. ถุงผ้าสีดำ พิมพ์ตราสัญลักษณ์ BV
 
2. กล่องกระดาษรูปแบบลิ้นชัก พิมพ์ตัวอักษร BALLOON VINE
 
3. ถุงหิ้วกระดาษ พิมพ์ตัวอักษร พร้อมสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ BALLOON VINE และ BV อย่างละด้าน

*  สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,900 บาทขึ้นไป สินค้าจะถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์เต็มรูปแบบ

*  สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,900 บาท สินค้าจะถูกบรรจุลงในถุงผ้าสีดำ ‘BV’ เท่านั้น
 

เนื่องจากแหวนเป็นเครื่องประดับที่มีการสวมใส่ติดตัวบ่อยที่สุด

ดังนั้นการเลือกขนาดแหวนที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สวมใส่พิจารณา

ทำให้แหวนที่ใส่มีขนาดพอดี และรู้สึกสบายนิ้วเวลาใส่

การเลือกขนาดแหวนที่เหมาะสม สามารถวัดขนาดนิ้วด้วยตัวเอง ดังนี้

1. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนวงด้านในที่ใส่อยู่เป็นประจำ

2. การใช้เชือกหรือสายวัด วัดขนาดนิ้วด้วยตัวเอง

ตารางเปรียบเทียบขนาดแหวน จากค่าที่ได้จากการวัด

การบริการหลังการขาย

*  รับประกันคุณภาพสินค้า 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากปัญหาด้านการผลิตหรือตัวสินค้า เช่น สินค้าเปลี่ยนสี เป็นต้น

*  การบริการหลังการขายในกรณีอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
:  ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้นในกรณีสินค้าแตกหักเนื่องจากความประมาทของลูกค้าเองและจำเป็นต้องมีการผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ ใหม่ /
เปลี่ยนชิ้นส่วนหลักของเครื่องประดับ / จำเป็นต้องมีการปรับความยาวของสินค้าหรือชุบทองใหม่อีกครั้ง

*  หากพ้นกำหนดประกันคุณภาพแล้ว การบริการหลังการขายจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*  ระยะเวลาบริการหลังการขาย (A/S) 7-10 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด

ขั้นตอนการรับบริการหลังการขาย

1) กรุณาตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์หรือฝากคำถามไว้ในเว็บไซต์ (Contact Us) ก่อนการรับบริการทุกครั้ง

2) หลังจากตรวจสอบรูปแบบการรับบริการแล้ว (มี/ไม่มีค่าใช้จ่าย) กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อส่งสินค้าคืนมายังบริษัท
->  กรณีส่งสินค้าคืนโดยไม่ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนล่วงหน้า อาจทำให้เกิดการล่าช้าได้

3) กรุณาส่งรายละเอียดที่ท่านต้องการรับบริการมาพร้อมกับสินค้า
:  จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า การบริการหลังการขายอาจมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามแต่ละกรณี จึงควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ กับทางบริษัทก่อนทุกครั้ง :  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับ

Powered by MakeWebEasy.com